Kiến thức chung về LPG

Đặc tính sử dụng khí hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam

Khí hóa lỏng là khí được nén áp suất thành dạng lỏng bao gồm khí Propane (C3H8), khí Butan (C4H10), hay hỗn hợp của hai khí đó. Do có gốc từ Cácbua Hydrô và là thành phần khí nhẹ, khí hóa lỏng đốt cháy hoàn toàn và có hiệu suất đốt cao. Khí hóa lỏng là một loại nguyên liệu sạch và cho đến nay người ta đã biết đến hơn 2000 ứng dụng khác nhau.

Xem tiếp...

Kiến thức chung về LPG

Định nghĩa LPG:
LPG là từ viết tắt của Liquefied Petroleum Gas, là hỗn hợp hydrocarbon nhẹ, ở thể khí. LPG tồn tại trong thiên nhiên ở các giếng dầu hoặc giếng gas và cũng có thể sản xuất ở các nhà máy lọc dầu. Thành phần chính của LPG là Propane (C3H8) và Butane (C4H10), không màu, không mùi, không vị và không có độc tố.

Xem tiếp...