Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh:
• Trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của khách hàng bằng khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ chuyên nghiệp và tận tâm.

• Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội để phát triển năng lực và tạo dựng sự nghiệp thành đạt cùng Công ty.
Tầm nhìn:
• Trở thành Doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp gas (LPG) công nghiệp tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

• Đối với bản thân:
Không bao giờ được thoả mãn với bản thân. Luôn tiến về phía trước, đặt mục tiêu cao hơn, đưa ra ý tưởng mới, làm mọi việc nhanh hơn, tốt hơn, bằng hết khả năng của mình để ngày hôm nay luôn tốt hơn hôm qua. Chuyên nghiệp trong công việc, thân thiện trong cuộc sống.
• Đối với đồng nghiệp:
Tôn trọng, quan tâm tới từng cá nhân. Đào tạo con người cho kế thừa để phát triển. Tạo cho mọi người cơ hội, quyền hạn, lợi ích tương ứng với năng lực, để họ phát triển, thành công cùng công ty.
• Đối với khách hàng:
Lấy khách hàng làm trung tâm. Trong công ty chỉ có một ông chủ duy nhất đó chính là khách hàng. Họ có thể đuổi việc bất kỳ ai từ giám đốc đến nhân viên chỉ bằng một hành động đơn giản: Mua hàng của công ty khác.
Không bao giờ tiếc thời gian công sức để thoả mãn khách hàng.